50 cest ke kreativní fotografii - recenze

50 cest ke kreativní fotografii - recenze
Autorem knihy je  Michael Freeman
Překlad Nikol Zachovalová Barochová
Rok vydání 2017 - Počet stran - 224 - Vydavatel Zoner Press
O tom, že kreativní přístup k fotografii patří, nikdo nespíš pochybovat nebude. Ale co je kreativní a co ne a jaká je cesta ke kreativním snímkům, to jsou otázky, které mohou být předmětem diskuse. 

Fotografie může být opravdu kreativní, není jen záznamem skutečnosti. 

Kreativita ve fotografii spočívá v hledání souladu. Znamená zabývat se životem a nepředvídatelnými událostmi. Zachycovat zajímavé okamžiky. A zároveň tak činit osobitým způsobem. Uplatňovat vlastní styl nazírání na svět a přemýšlení o něm. 
Cesta k sepsání této recenze nebyla nijak snadná. Můj první dojem, po otevření a zběžném prolistování knihy, byl šok a rozpaky. Je vůbec možné takové obsahově bohaté dílo předního světového autora a jednoho z nejzkušenějších fotografů, nějak v textu stručně čtenáři přiblížit? 
Jedna věc je představa z anotace na webu a naprosto jiný je pocit, když takovou knihu najednou máte před očima. 
Pomoci mi přece jenom může ( a vlastně musí ) 20-ti stránková prezentace knihy ( ukázka ) uvedená  na produktové webové stránce knih..

A tak vás prosím, věnujte ukázce pozornost a povšimněte si zejména:
- názvů jednotlivých cest uvedených v seznamu cest a obsahu knihy
- ukázek stručné charakteristiky autora každého obrázku
- textů v rámečku - příklad: "Některá stará, známá pravidla"
- a přirozeně i podrobné charakteristiky jednotlivých cest a komentářů k použitým obrázkům.

Kniha je zaměřena na kreativitu ve fotografii, ale - vzhledem k zvolenému pojetí - je to i svérázná učebnice fotografování, postavená na 50-ti případových ministudiích.

Obdivuji se šíři znalostí autora, vyjádřené bohatými citacemi myšlenek předních fotografů, které velmi přirozeně doplňují autorova vlastní doporučení. Kniha je psána srozumitelným jazykem a po krátkém "osmělení" - vracel jsem se ke knize několikrát, než jsem se do bohatého textu a ilustrativní galerie, často náročných fotografií, definitivně a netrvalo ponořil.

Jsem moc rád, že jsem se s knihou 50 cest ke kreativní fotografii mohl seznámit. Pro zpracování recenze jsem svými poznámkami zaplnil 40 stran psaných ve wordu - abych se v nich nakonec "utopil" a nejsem si tak zcela jist, zda mnou zvolený přístup bude tou nejlepší cestou k přiblížení knihy.

Co to se vám může stát, uvedu na svém případu: od prostudování knihy se výrazně zmínil můj přístup k reportážní fotografii. Přistupuji mnohem kritičtěji ke svým snímkům. Snažím se uplatňovat doporučené rady a dávám si mnohem více záležet zejména na tom, aby moje snímky měly nějaký příběh, aby představovaly jiný úhel pohledu na známá místa ( fotím s nevelkém okruhu sídliště a přilehlého lesíku ), snažím se nacházet vhodné scény v nejbližším okolí domova, více pracuji se světlem a s barvami. Postprodukci podřizuji záměru snímku. 

Michael Freeman ve své knize "50 cest ke kreativní fotografii " , zúročil mnoho let své fotografické i pedagogické praxe a spolupráce s řadou vydavatelství prestižních časopisů i publikací. 

Tento mezinárodně uznávaný fotograf a propagátor digitální fotografie, je českým čtenářům velmi dobře známý. Překlady většiny jeho bestsellerů vyšly ve vydavatelství Zoner Press. Jsem rád, že většina z nich je v mé knihovně, ale recenzovaná kniha je přesto jakousi pomyslnou korunou sbírky fotografických knih.

Michael Freeman staví před fotografa 2 úvodní otázky
- Jak jste spokojen se svými fotografiemi? 
- Chcete se posunout dál? 
A odpovídá na ne sám za sebe - jasně a konkrétně: Jde to, ale musíte probudit svoji kreativitu.

Freemanova kniha 50 cest ke kreativní fotografii není seznamem několika pravidel a neobsahuje ani zázračné pilulky proti špatným fotografiím. 

Tak jako neexistují žádné úžasné a 100% návody na rychlé zhubnutí, zbohatnutí nebo naučení se několika cizím jazykům, neexistuje ani žádný instantní návod na dobrou fotografii. Existuje ale několik cest, jak se naučit fotografovat lépeMichael Freeman těch cest ukazuje 50. Jde o způsoby, jak probudit vlastní kreativitu a jak se naučit s ní pracovat. Je zapotřebí ji hledat a objevovat v sobě.

Kniha "50 cest ke kreativní fotografii" je praktický a  zasvěcený průvodce na cestě ke kreativní fotografii. Cesty jsou seřazeny logicky a ve většině případů na sebe navazují. 
Já jsem si z těch 50-ti cest oblíbil ( a uplatňuji přednostně ) zejména následující cesty:
Duše a názor, Buďte zvědaví, Šokujte, Známý objekt, nový pohled, Hlavně, ať se něco děje, Vybočení z řady, Přidejte na kompozici, Neukazujte všechno, Probádejte svůj repertoár, Světlo jako objekt snímku, Barva jako objekt snímku, Kreativní postprodukce.

Kniha obsahuje nespočet cenných myšlenek,  rad a praktických zkušeností. Je velmi obtížné přiblížit v recenzi všechny ( byť jen ty podstatné ) z nich. Proto jsem se rozhodl zařadit vybrané poznatky z prvních několika kapitol.

Následující text představuje citáty autorova textu a autorovy citáty citátů jiných autorů.

Na začátku knihy klade autor důležitou otázku:
Proč by činnost, která je ze své podstaty kreativní, měla mít vůbec nějaká pravidla? Pravidla slouží jako záruka přesnosti, předvídatelnosti a opakovatelnosti, tedy pravý opak toho, co chce člověk od zajímavé, dechberoucí fotografie. 
Na otázku si sám odpovídá takto:
Nejedná se o kurs pro inženýry, takže tu neexistují žádná správná řešení. Na druhou stranu, chyb se dá udělat  spousta. Nicméně snaha uspět ve fotografii uplatňováním cizích pravidel znamená jen jedinou jistotu - to, že vaše snímky budou bytostně nudné. 
Michael Freeman nabízí několik tipů na objekty, které bezpečně upoutávají pozornost
Jsou to Oči - Lidská tvář - Text a slova (v jakémkoli jazyce) - Ostré hrany - Kontrast. 
Moje poznámka: mohu seznam potvrdit, jelikož jsem po operaci šedého zákalu a jsou to právě ostré hrany, kontrast a barvy, které - někdy až moc - upoutávají moji pozornost ( lidově bych řekl, že mne vždy přímo trknou.)

A nyní již slíbený přehled citátů ze stránek  prvních cest zařazených v knize:A nyní již slíbený přehled citátů ze stránek  prvních cest zařazených v knize:
- Každý obraz je působivější, nese-li nějakou myšlenku, než když zůstává jen důmyslnou potěchou pro oko. .... fakt, že jste zamýšleli udělat fotografii s určitým přesahem - dát jí nějaký smysl - ji automaticky dělá zajímavější a pozorovatel s ní rád ztratí nějaký čas navíc. Přitom nemusí jít o nic složitého.  
¨- Má-li být hnacím mechanismem vašich snímků určitá idea, hrozí jediné nebezpečí - že se necháte svést a budete na ni spoléhat na úkor vizuální stránky. Vzhledem k trendu konceptuální umělecké fotografie e v nejedné galerii a na nejedné přehlídce na ; fotograf do této pasti chytil. Dobrá idea +  špatné provedení = fotografie pochybné hodnoty. Nikdy nepoužívejte chytré nápady jako berličku pro mizerné zobrazeni!
- Kreativita znamená přemoci zvyk originalitou 
Arthur Koestler ve své knize The Act of Creation přichází s názorem, že kreativita pochází ze dvou různých referenčních systémů, představuje průsečík odlišných kontextů, a díky tomu má moc překvapovat. 
- Ke kreativitě vede spousta cest, některé jsou méně trnité. K obezřetnějším patří plynulé zlepšování, jehož podstatou je postupovat po krůčcích, nikoli ve skocích. Místo, abyste svůj přístup k nějakému kreativnímu problému úplně od základu změnili, zaměříte se jen na jeden prvek snímku a budete přemýšlet, jak by se dal vylepšit. 
- Michael Freeman:"Směrem ke kreativnějšímu řešení jsem vykročil, když jsem si uvědomil, že je to světlo a barva, na co se zaměřit
- Velmi spolehlivé lze zvýšit kreativní obsah snímku, probíhá-li v něm vícero dějů.
- Michael Freeman: „Nepovím vám, kolik snímků jsem promeškal, ignoroval, neprávem zavrhl či jinak ztratil jen proto, že jsem byl tak zatraceně odhodlaný pořídit snímek, o kterém jsem si myslel. že chci." 
- Tato kniha obsahuje nemálo kapitol o sebezdokonalování v rámci určitého aspektu fotografie. Tato přímočará profesionálnost má jediný háček. Pokud spoléháte jen a jen na ni, můžete zlenivět a přestat se snažit. Nejedná se o žádný triviální problém. Konflikt mezi profesionálností a kreativitou je opravdu možný, ale záleží na vašem postoji k samotnému fotografování. 
- Říci si „to nedělej" je těžší než říci si „tohle zkus". Nejprve si musíte uvědomit, jak obvykle při fotografování postupujete. Je třeba se od scénáře občas odchýlit  a být na pozoru, kdyby se dělo něco zcela od věci. A v tu dobu mimo plán většinou vznikají snímky. 
- Soustřeďte se na snímky, které vás mile překvapí, a držte se toho, co je udělalo zajímavými... Z hlediska kreativity je flexibilita užitečná, jelikož pomáhá odbourávat zkostnatělé návyky
- Věnujete-li se tomuto druhu  fotografie ( reportážní fotografie ) založené na vyprávění příběhů, hledejte inspiraci v  zevrubném poznávání svého objektu a snažte se s ním prožít maximum času. Naplno se ponořte a  máte nakročeno ke kreativitě
- Pokud sami nemáte co říci, moc toho nepoví ani vaše fotografie.
Pozorovatel takovou fotografii v podstatě přelétne pohledem a ani se nezastaví, aby se nad ní zamyslel. Proč taky? Pokud nic neznamenala pro fotografa, proč by měla mít význam pro něj? 
Ve skutečnosti se ale lidé co do míry i využití zvědavosti liší. dá se, že kreativní jedinci jsou ve srovnání s většinou lidí zvědavější...
- V řadě oblastí výzkumu i vzdělání platí, že zvědavost pramení z neznalosti, a stejně spolehlivé vás může neznalost motivovat ve fotografii k probádání objektů či nápadů, které vám nikdy dříve nepřišly na mysl. Stačí si jen položit otázku. 
- Ponaučení, že nezáleží na tom, co ostatní považují za vhodná témata pro zachycení. Prostě fotografujte, co ve vás vzbudí zájem. Vždy se najde alespoň pár lidí, kteří ho s vámi budou sdílet. 
- Všechno má svoji krásu, jen ii každý nevidí.
Pravděpodobně nebudete první, kdo daný objekt fotoaparátem zachytí, ale dost možná budete mít alespoň širší pole působnosti než obvykle. A kdo ví, snad se vám i podaří je díky své fotografii v krásné proměnit. ' 
- Bavíme-Ii se o kreativitě, není na škodu obrátit se občas také opačným směrem - od exotického ke všednímu. I když se vám tato rada možná jeví v rozporu s vlastní intuicí, věřte, že váš domov, váš svět a váš život se mohou stát zdrojem velice zajímavého materiálu
- Mnoho fotografů nyní pracuje se svými osobními názory, postřehy a prožitky." 
- Poezie je taková sestřenka fotografie - díky tomu, iak dokáže zažehnout vaši představivost a přimět vás, abyste zaplnili mezery.
- Jeden akademický  výzkumný projekt nazvaný „Poetry Beyond Text" (Poezie nad rámec textu) rozlišuje v tomto směru tři přístupy: přímou interpretaci, kdy fotografie vizuálně odpovídají obsahu básně. nepřímé propojení básně a fotografie na úrovni nálady nebo asociativně a prosté „sdílení přítomného", nějakého prvku atmosféry, prostředí nebo tématu básně. 
- Jakmile pochopíte, že nic jako skutečné původní nápad neexistuje (všichni stavíme na tom, co bylo před námi), nebude problém vzít ideu či styl, třeba i konkrétní snímek, který obdivujete, a zkusit jej posunout dál.
„Je třeba napodobovat a imitovat mistry, a teprve až to dokážete jako dobrý imitátor, můžete s čistým svědomím vyzkoušet nějaké to vlastní zátiší s ředkví." 

A tak bychom mohli pokračovat citacemi ze stránek pojednávajících o dalších cestách.

Závěr:
Z Freemanových početných knih, kterých se po celém světě prodalo přes 4 miliony výtisků, se více než 60 titulů zaměřuje na fotografickou praxi. Freemanovy knihy o fotografii, včetně publikace "Očima fotografa", byly přeloženy do 27 jazyků a řada z nich vyšla i v češtině ve vydavatelství Zoner Press.
Knihu doporučuji všem zájemcům o fotografiiŠirší veřejnost v ní získá rámcovou, ale komplexní, představu o problematice kreativity ve fotografii. Profesionální fotografové si mohou porovnat své dílo s ukázkami fotografií autora a zhodnotit si svůj zvolený přístup ke kreativitě. Fotografové amatéři si představí názorně co je čeká na dlouhé, náročné, ale krásné cestě k dokonalosti v kreativní fotografii.

Arnošt Katolický - 6. dubna 2018.

Receze knihy "Čtěte, pokud chcete dobýt Instagram"

doc. Arnošt Katolický
Receze knihy "Čtěte, pokud chcete dobýt Instagram"
Anglický název: "Read this If you want to be Instagram famous"
Introduction 2017 Henry Carroll
The Original edition of this book was designed, produced and published in 2017 by Laurence King Publishing Ltd., London.
České, doplněné, vydání nakladatelství Zoner Press
Překlad: Pavel Kristián
Počet stran: 144
Adresa stránky knihy na portálu vydavatele českého, doplněného překladu:
https://www.zonerpress.cz/ctete-pokud-chcete-dobyt-instagram
Doporučuji pozorně přečíst a prohlédnout ukázku knihy na uvedené stránce.
( Adresa knihy na portálu vydavatele originálu:
http://www.laurenceking.com/en/read-this-if-you-want-to-be-instagram-famous/ )
A nyní k vlastní recenzi.
- Především se chci přiznat, že se nemohu na Instagramu rovnat žádnému z Instagramerů, jejichž profily jsou uvedeny v recenzované knize. Současně a snad právě proto, mne obsah knihy do té míry zaujal, že jsem si již během jejího studování "vygoogloval" řadu instagramových profilů a populárních i odborných článků, pojednávajících o využití Instagramu. Když jsem dokončil studium knihy, tuto aktivitu jsem dále rozvinul do té míry, že jsem - málem - zapomněl na to, že jsem se zavázal napsat recenzi.
- Dovolte mi, abych ještě chvíli pokračoval v nestandardním úvodu recenze. Po přečtení jsem zalitoval, že již nejsem na univerzitě. Byl bych dal okamžitě dohromady tým několika aktivních studentů, složených s fotografa, marketéra, psychologa, grafika a žurnalisty. Jejich úkolem by bylo: sestavit strategii a plán prezentace vybrané aktivity na Instagramu, založit instagramový profil, který by obstál v hodnocení, a do měsíce získat pro svůj profil nejméně "X" sledujících ( "followerů" ). Po měsíci uspořádat InstaMeet ( setkání sledujících ) a udělat přednášku o zkušenostech získaných při budování ( předpokládám, že úspěšného ) instagramového profilu.
- Při pozorném přečtení těchto prvních několika řádků, jste si mohli povšimnou, že obsahují : zájem/soutěživost, strategii, plán, několik hlavních odborností, podmiňujících přeměnu plánu ve skutečnost. Nejčastěji pokrývá tyto nároky jedna osoba Instagramera, ale může to být i tým. Všechno co bude v recenzi následovat, bude rozvinutím a přiblížením právě uvedených předpokladů úspěchu na instagramu.
- Zamysleme se nad názvem knihy, zejména nad slovy "dobýt instagram". První stránky tento cíl rozvíjejí - uvádím názvy stránek:
- "Takže vy  chcete být slavný díky Instagramu, jó?"
- Spojte business s pohodou
- Buďte aktivní.
Autor orientuje pozornost na podmínky a postupy dosažení úspěchu, při čemž, jak vyplývá z většiny stránek knihy, úspěch především, i když ne jenom,  ve smyslu finančním.
Za každým úspěšným a známým profilem je "schován" člověk s mobilem nebo foťákem, který přesně ví, co dělá".   
- Dovolte mi uvést citáty dvou Instagramerů, popisujících svůj příběh na stránkách knihy:
Příběh Daniely:
"Svůj profil jsem si založila v roce 2012 spíš ze zvědavosti.
Po nějaké době se mě někteří z mých followerů začali ptát, kde jsem pořídila ten který kus outfitu, a dokonce se ptali i na rady. co si na sebe mají vzít. To byl okamžik, kdy jsem začala přemýšlet nad tím, zda by se z Instagramu nemohla stát moje práce. Myslím si, že lidem se líbí mix osobních fotografií mě a mých přátel a profesionálních snímků. Také spolupracuji jen se značkami, které se mi opravdu líbí, protože je pro mě důležitější být sama sebou".
Příběh Hynka
"V roce 2013 jsem hledal něco, čím bych se mohl odreagovat od okolního světa. Objevil jsem Instagram a foceni telefonem. Okamžitě jsem se tím nadchnul a Instagramem začal žít Určilo to směr mého života. Během 4 let jsem díky Instagramu začal cestovat, fotit na fotoaparát, našel si práci v oboru Instagram marketingu, začal spolupracovat s firmami po celém světě, začal dělat přednášky a workshopy o Instagramu. ale hlavně poznal velké množství přátel. Je až neuvěřitelné, jak nadšení, odhodlání a jedna sociální síť mohou ovlivnit životy nás i nejbližších lidí."
Postavme si otázku, co vás přivedlo k úvaze o pořízení této knihy?
- Byl to obecný zájem o vybranou oblast sociálních sítí?
- Byl to konkrétní zájem o potřebné poznatky k startu v užívání Instagramu?
- Byl to zájem o zdokonalení své existující aktivity, podmiňující zvýšení počtu sledujících?
- Nebo to byl zájem o srovnání své profesionální Instagramerové aktivity s aktivitami těch nějlepších?
Mohu vás ujistit, že "si na své přijdete" ať odpovídáte kladně na kteroukoliv otázku.
Kniha má velmi účinnou strukturu. Obsahuje především příběhy konkrétních úspěšných instagramerů, sadu rad a tipů, souvisejících s jejich praktickou činností, odkazy na konkrétní profily a vybrané zásady úspěšného uživání Instagramu vůbec.
- Máte profil na Instagramu, sdílíte své fotografie se světem, ale počet lidí, kteří váš profil sledují, zůstává už dlouhou dobu stále stejný? S pomocí knihy "Čtěte, pokud chcete dobýt Instagram", budete schopni svůj Instagram posunout na profesionální úroveň a získat tisíce dalších sledujících.
V knize najdete rady a příběhy lidí, pro které je Instagram zdroj obživy, spolupracují na reklamních kampaních celosvětově známých značek, nebo dokonce o Instagramu a jeho použití přednáší. Spojuje je jedna věc - všichni mají úspěšné profily.
- Do českého vydání je navíc zařazeno několik českých instagramerů, kteří popisují, jak vše funguje v našich podmínkách.
Celkem tedy můžete čerpat znalosti od více jak 50 vlastníků těch nejlepších profilů na zemi.
- Dávat fotky na Instagram je jednoduché. Proto je tato síť tak oblíbená. Pokud ale chcete, aby se vaše snímky dostaly i mezi širší publikum než jen pár kamarádů, už tak snadné to není. Musíte mít plán, musíte mít odhodlání a samozřejmě také dobré fotografie. Se vším vám tato kniha pomůže.
- Většina lidí používá Instagram a další podobné aplikace k šíření svých zážitků mezi přátele. Věděli jste ale, že se dá Instagramem živit? A to docela dobře. Je snad něco, co by možnosti dnešní doby vystihovalo lépe, než životní styl složený z cestování, focení, sdílení zážitků s ostatními a za to vše být finančně odměňován?
Jakými otázkami se autor knihy zabývá, jaké rady dává?
Uvedu vybrané otázky ( další uvádím v příloze recenze ):
Jaké fotografie jsou ty pravé,
Kdy a jak je nahrávat,
V jakém jazyce,
Jak komunikovat s ostatními na Instagramu,
Jak se dostat mezi Doporučené uživatele,
Jak se dostat do hledáčku firem a agentur
- Na stránkách knihy najdete tajemství těch nejúspěšnějších instagramových profilů. Jejich majitelé se s vámi podělí o triky, jak si vytvořit vlastní fotografický styl, a také třeba o to, jak navázat kontakt s brandy ohledně reklamy a sponzoringu.
- V českém vydání knihy najdete také exkluzivní část, ve které se vám stejným způsobem představí sedm instagramerů z Česka. Ti vám řeknou, jak vše funguje u nás a co od Instagramu může očekávat našinec.  A stejně jako ostatní v této knize, poodhalí tajemství skrývající se za jejich úspěšnými profily.
- Pokud chcete mít úspěšný profil na Instagramu, budete muset mít vztah k fotografiím, které na feed dáváte, a zároveň budou muset tyto snímky být originální a zajímavé.
Říká se: "Kompozice až na prvním místě". Jak poskládat to, co je před vámi, aby výsledný snímek působil jako funkční celek? Kniha odhaluje několik kompozičních tajemství, která pomohou odlišit vaše snímky od záplavy přehashtagovaných rádoby „wow“ snímků.
- Autoři se také rozhodli vyzpovídat někoho, kdo je teprve na začátku svého Insta-dobrodružství a je schopen odpovědět na otázky jako: Jak dlouho trvá dostat se k první tisícovce lajků? Co ta cesta obnáší? Na závěr knihy proto zařadili přesně takový rozhovor.
- Ať už si svůj Instagram budete chtít zaměřit na jakékoli téma, na stranách knihy se dozvíte ty správné rady, jak si rychle vybudovat velký počet followerů, jak vybudovat něco, na co budete pyšní, a samozřejmě také, jak se díky Instagramu nakonec budete moct oprostit od původní práce, prožít život na cestách a ( jak uvádí autor knihy ) dostávat věci zadarmo.
- Na Instagramu si své publikum může najít každý. Ať už vás baví cokoliv, pravděpodobně se to dá ukázat fotografií či videem. A pokud do toho dáte váš čas a nadšení, bude to poznat a správní lidé si vás najdou.
V knize není pojednáno o ovládání Instagramu, což může být pro začínající instagramery trochu problém. Autor tuto znalost totiž zřejmě předpokládá.
( Já jsem našel pomocníka v článku: "Popis ovládání Instagramu"  uveřejněného na adresehttps://tinyurl.com/ycxoq9rl ).
- Když jsem přistupoval ke studiu recenzované knihy, autoři knihy mi dokázali doplnit můj dosavadní obraz o Instagramu tak, že jsem plně pochopil existenci a fungování tohoto virtuálního světa, který si žije ( pro mnohé lidi ) nepoznaným a velmi zajímavým životem.
- Hlavní zaměření knihy, jak jsem uvedl na začátku recenze, je na úspěch na Instagramu, včetně/nebo snad především, orientace na bussiness.
Může vzniknout otázka: platí rady, uvedené v knize, i pro jiné varianty cíle, jako je na př. zábava, komunikace s blízkými a pod. Odpověď je jednoznačná: ANO! I když některé nároky mohou mít menší intenzitu, než při orientaci na business. Ke společným nároků platí především: plán, odhodlání a dobré fotografie.
- Na závěr nesmím zapomenout na výbornou kvalitu provedení celé knihy, zahrnující kvalitní překlad, vhodnou strukturu, doplnění originálu o téma "Instagram u nás" a na kvalitu výbraných fotografií z profilů nejúspěšnějších instagramerů. Je na první pohled vidět zkušenou ruku autora a překladatele fotografické literatury vydávané v ZonePressu.
Dodatek:
Nemohl bych si odpustit, kdybych neuvedl odkazy alespoň na 4 příklady
instagramových profilů, které jsou vzorem vhodným k následování:
- https://www.instagram.com/danielepeazer/?hl=cs
- https://www.instagram.com/tasteofstreep/?hl=cs
- https://www.instagram.com/helloemilie/?hl=cs
- https://www.instagram.com/ihavethisthingwithfloors/?hl=cs
Na webu je ke stažení celá řada aplikací, z nichž v knize jsou uvedeny
InstaPlace a InstaWeather.
Uvádím výběr některých témat, zmíněných na stránkách s příběhy instagramerů:
- Dělejte si to po svém
- Mluvte řečí těch, kteří vás odebírají
- Vytvořte si vlastní rukopis a najděte styl
- Bavte se. Dělejte co vás baví
- Změňte úhel pohledu
- Inspirujte se, ale nekopírujte
- Naplánujte InstaMeet
- Obklopte se kreativitou
- Vyprávějte skutečné příběhy
- Buďte sami sebou

V Plzni dne 17. března 2018

Recenze knihy "Skvělé fotografie přímo z fotoaparátu"

Autorem knihy je Gordon Laing, překlad Jana Hlávková, Klaudia Teichmanová
V roce 2017 vydal ZonerPress, 208 stran.
Nejčastějším přístupem ve fotografické literatuře je výklad teorie, fotografické techniky a praxe jejího využití. I když se často zdůrazňuje, že fotografie má být ilustrací příběhu, v praxi to tak často v publikacích nevidíme.  Fotografické snímky jsou nezřídka jen ilustrativní a jsou  pozadí pozornosti autorů - a tím vlastně i čtenářů. Druhým přístupem je prezentace vlastních fotografií a popis postupu a techniky jejich vzniku. Chybí určitá syntéza dílčích poznatků v podobě pravidel a postupů, platných v určitých situacích. Jen málokdy se setkáváme s aplikací psychologie ve fotografování, včetně motivace, cílů a pocitů lidí na obou stranách kamery - fotografů i fotografovaných. Výběr objektů fotografií bývá často volen tak, že je pro neprofesionála spíše snem, než snadno dosažitelným cílem. 
Gordon Laing zvolil kompromisní přístup. Jeho kniha prezentuje necelou stovku fotografií vynikající kvality, doprovázených popisem okolností jejich vzniku, včetně zdůvodnění volby fotografické techniky a parametrů fotografování. Na první pohled vypadající jakoby "jenom" pod čarou, uvádí autor u každé fotografie určitou zkušenost, radu a doporučení v podobě TIPů, vztahujících se k určíté třídě situací, tedy nejen k příslušné fotografii. Soubor těchto TIPů tvoří velmi cennou množinu poznatků zkušeného fotografa. Samotné obrázky jsou vesměs velmi inspirující, bez ohledu na to, že jsou pořizovány bedlivě volenou ( často náročnou ) technikou a ve vybraných, často nelehko dostupných, místech.
- Autorem zvolený jazyk popisu fotografií a TIPů je velmi srozumitelný.
Hlavní myšlenkou autora je pořizování "hotových" snímků přímo ve fotoaparátu a vyhnout se tak časově ( a někdy i finančně ) náročnému procesu úprav snímků na počítači. Cílem autora je přesvědčit čtenáře-fotografa o tom, že to nejen jde, ale že to může být i procesem, v kterém může najít své uspokojení a radost. Že jde o vysoce kreativní činnost, není třeba zdůrazňovat.
Přiznám se, že si pouze nejsem jistý, jak dalece uvedený záměr autora může ohrozit fakt, že množina fotografického hardwaru, použitého při pořizování snímků, zahrnutých do knihy, je rozsáhlá a pro řadu čtenářů jen těžko dostupná.
Gordon Liang začíná svoji předmluvu ke knize slovy:
„Někteří lidé tvrdí, že aby z vás byl správný fotograf, musíte být mistrem v používání manuálního režimu. Další říkají, že musíte fotit ve formátu RAW, aby vás šlo brát vážně. Jiní říkají, že na focení skvělých fotek potřebujete velký foťák, jinak si jen tak hrajete. Co na to já? Tvrdím, že je to všechno pitomost, a v této knize vám ukážu proč, “ 
- Velká skupina fotografujících se spoléhá na to, že chyby, kterých se dopustí při fotografování, snadno napraví u počítače. Přitom je ale možné vytvořit skvělé snímky už přímo ve fotoaparátu.
- Gordon Laing na stránkách své knihy předvádí, co je možné získat přímo z fotoaparátu… pokud se naučíte se svým fotoaparátem zacházetPokud budete znát jeho funkce a budete vědět, jak ho nastavit pro různé fotografické situace.
Při fotografování autor plně využívá všechny pokročilé možnosti moderních fotoaparátů od režimů měření expozice, snímání, vyvážení bílé nebo ostření až po scénické nebo kreativní režimy a jiná nastavení fotoaparátu. Skvělé fotografie nejsou výsledkem usilovné práce na počítači, ale především dobré znalosti vlastního fotoaparátu.
V knize najdete téměř vše, s čím se při fotografování můžete setkat: krajiny, architekturu, street fotografii, fotografování sportu nebo portrétu, ohňostrojů, jídla a celou řadu dalších. Nechybí zastoupení černobílé fotografie ani použití různých jiných kreativních úprav, zejména práce s delšími expozicemi, panningem počínaje až po skutečně dlouhé expozice používané např. pro rozmazání pohybu vody v krajinářské fotografii.
Kniha je velmi cenným přínosem do fotografické literatury pro svoji inspirativnost. Knihu Gordona Lainga doporučuji všem, kdo si chtějí rozšířit svůj obzor a zamyslet se nad svojí fotografickou praxí

Na závěr recenze uvádím sadu vybraných TIPů, obsahujících v koncentrované formě zkušenosti a doporučení autora knihy.
- Užitečné procvičení práce s perspektivou představuje srovnání efektu zoomu objektivu a popocházení dopředu a dozadu - neboli „zoomování" vašima nohama!
- Zaclonění objektivu (vyšší clonové číslo) nejenže zredukuje množství světla, které skrz objektiv prochází, a zvětší hloubku ostrosti, ale může způsobit I to, že na jasném bodovém zdroji světla se vytvoří zřetelné paprsky. Tento optický efekt dlfrakce vzniká tím, že se otvor clony hodně zmenší.
- Překvapí vás, jak velký vliv mohou mít í malé změny vzdálenosti a hloubky ostrosti, takže experimentujte, dokud nedosáhnete požadované rovnováhy.
- Používání extrémních objektivů, filtrů a dalších technik může být určitě zábava, ale zjistil jsem, že později mí jejích efekt připadá nudný, takže pro jistotu vždycky v průběhu focení s nimi vyfotím i standardní verzi.
- Mám rád, když zachytím co největší množství detailů. K tomu musíte zjistit, jaké je optimální nastavení clony vašeho objektivu. Každý objektiv má svoje místečko pro ideální rozlišení v celém záběru, ale to se u různých objektivů a systémů liší, takže nepředpokládejte, že to, co funguje u jednoho, bude nejlepší i pro druhý. 
- Vždycky, když fotíte v chladných podmínkách, záhodno mít po ruce náhradní baterky. Pokud dojde na nejhorší a vám dojde "šťáva" a vy nemáte po ruce náhradní baterku, zkuste baterku vyndat z foťáku a pár minut jí zahřívejte v dlaních nebo pod kabátem. Obyčejně se tímto způsobem uvolní dost energie na pár dalších fotek.
- Důvěrná znalost místa nebo objektu vám taky umožní pracovat rychle a připravit se na krátkou chvíli, kdy jsou podmínky příznivé,
- Vždycky mějte otevřenou mysl, abyste si všimli i jiných objektů, úhlů nebo postupů, když váš primární cíl z jakéhokoli důvodu nevyjde. Dokonce i když vyfotíte, co jste chtěli, pořád se dívejte kolem po dalších záběrech.
- Dříve než z jakéhokoli místa focení odejdu, vždycky svoje fotky rychle zkontroluju kvůli případným technickým nedostatkům. Použiji displej nebo hledáček, abych obraz zvětšil a zkontroloval přesnost zaostření a otřesy foťáku. Celý obrázek může na displeji vypadat skvěle, ale pohled zblízka může odhalit problémy. Taky stojí za to zkontrolovat na histogramu rozsah tónů....Nakonec, když najdete chyby, dokud jste ještě na daném místě, máte šanci vyfotit lepší verzi,
- Pokud mají vaše fotky permanentně špatnou expozici nebo jsou rozmazané, upravte nastavení před tím, než budete pokračovat, ale jestli tam máte i pár vítězných fotek, nechal bych nastavení na pokoji a prostě bych co nejvíc fotil. Na druhou stranu, jestli se vám vůbec nedaří a začíná vás to frustrovat, prosté ukliďte foťák a vychutnávejte si tu podívanou jen pohledem.
- Zbožňuji focení v režimu Live View na otočném displeji. Je očividné, že vám to umožni vytvořit kompozici i při záběru z výšky nebo naopak od země, a v tomto případě mí to zjednodušilo zarámovaní snímku, když jsem foťák držel vysoko nad hlavou. To, že foťák při focení nedržíte u obličeje, vám také umožní diskrétní.
- S každým novým fotografickým vybavením byste měli znovu zkoušet, jak z něj získat maximum....Vždy několikrát vyzkoušejte a upravujte nastavení v souladu s vybavením, které právě používáte.
- Kaluže jsou darem přírody fotografům: déšť jakoby náhodné rozesel po krajině dočasná zrcadla. Miluji jejich pomíjivost. Zřídkakdy vydrží dlouho a odrazy v nich nabízí vždy nové pohledy. Když prší, nebuďte smutní. Místo toho se těšte na objevování řady nových pohledů, které vám krajina po dešti přinese
- Další věcí, na kterou je třeba dávat pozor, je jas oblohy a osvětlení budov. Nejkrásnější barvy na obloze se bohužel obvykle objeví předtím, než se rozzáří světla ve městě. A ve chvíli, kdy se budovy konečně rozsvítí celé, veškerá barevnost z oblohy již zmizí a zůstane jen oranžový světelný smog.
- Vždy, když si uvědomím, že jsem se zbláznil do nějakého efektu nebo nové techniky, dávám si pozor, abych snímek vyfotil i standardně pro případ, že bych později preferoval konzervativnější verzi.
- Když fotíte architekturu pomocí širokoúhlého objektivu, musíte si dávat dobrý pozor na symetrii a celkovou geometrii, protože i nejmenší výkyv způsobí nechtěné zkreslení. ...Musíte sledovat všechny čtyři rohy rámečku a použít k tomu části objektu jako vodítka.
- Řada aplikací na chytrých telefonech pracuje s předvídatelnými pohyby nebeských těles a zabudované GPS systémy vám přesně ukážou, kdy a kde musíte být, abyste viděli kýžené uspořádání. 
- Aby byl výsledný snímek geometricky přesný, upravujte úhel fotoaparátu tak dlouho, dokud nebudou svislé linie po obou stranách rovnoběžné s okraji. Geometrii můžete samozřejmě upravit dodatečně, ale s trochou pozornosti při samotném focení získáte dobrou fotografii použitelnou ihned bez úprav v počítači.
- Doporučuji vždy vyfotit co možná nejvíce různých variant snímku, protože nikdy nevíte, která se vám nakonec zalíbí nejvíce.
- Mnoho fotoaparátů nyní nabízí zpracování snímků RAW a umožňuje vám v prohlížeči vytvořit několik verzí jedné fotografie aplikováním různých barevných filtrů či efektů. Sám tuto funkci v poslední době využívám často.
- Rád fotím města během,modré hodinky", následující po západu slunce, když se rozsvítí světla na domech, ale obloha má stále alespoň trochu přirozenou barevnost.
- Doporučuji vám vyzkoušet různé barevné styly, které váš fotoaparát nabízí, protože možná budou mít právě takový efekt, jaký si přejete, a nebudete muset snímky dodatečně upravovat.
- Jen zřídkakdy neposlechnu navrhované měření, ale když si hodnoty přeci jen změním, spraví to drobná kompenzace expozice, pomocí které snímek úmyslně pod- nebo přeexponuji. Jediná chvíle, kdy se odvážím přepnout na manuální režim, je při focení na velmi dlouhé expoziční časy nebo když se věnuji astronomické fotografii.
- Jsem velkým fanouškem systému detekce tváří u moderních fotoaparátů, protože dokážou opravdu dobře rozpoznat lidskou tvář a zaostřit na ni, ať je v záběru kdekoliv. 
- Jakýkoliv snímek můžete samozřejmě převést do černobílé na počítači, ale já jsem si velmi oblíbil simulace filtrů na moderních fotoaparátech, které většinou odvedou skvělou práci. 
Roztomilé je poděkování autora knihy ženě v závěru knihy. Cituji:
"Děkuji ti, Nicki - ty umíš nalézt nejlepší místa, připravit nejchutnější jídla a dělat mi tu nejmilejší společnost. Děkuji ti, že mě vždy podporuješ v tom, co dělám nejraději, a doprovázíš mě na mé cestě."

Recenze knihy NEOBYČEJNÉ SNÍMKY OBYČEJNÝCH SCÉN

Recenze knihy NEOBYČEJNÉ SNÍMKY OBYČEJNÝCH SCÉN
Podtitulek: VÝJIMEČNÁ FOTOGRAFIE Z KTERÉHOKOLI MÍSTA
Autor:SIMON BOND
Téma knihy mne okamžitě uchvátilo a jsem přesvědčen, že po jejím prostudování na tom budete stejně. Pár slov na vysvětlení: bydlím v 6. patře s výhledem na 3 světové strany. Na procházku chodím většinou do nedalekého lesíka po trase, kterou jsem prošel nespočetkrát. Moje fotografická výbava trochu zastarala. Donedávna mne limitoval šedý zákal. Na první pohled by se dalo říci, že podmínky pro nacházení pestré škály scén nebyly nejjednodušší. Přesto, nebo snad právě proto, pořizuji denně desítky snímků, které se od sebe vždy v něčem liší. Mění se počasí, roční doba, věnuji více pozornosti určitému úhlu pohledu, nastavuji aparát podle nálady, atd. Při procházkách se zastavuji a rozhlížím na všechny strany. Reaguji okamžitě, pokud mne nějaká scéna "trkne". Nemohu se dočkat chvíle, kdy si snímky prohlédnu na počítači. Snažím se, aby snímky nevyžadovaly rozsáhlé úpravy, ale někdy naopak na počítači v grafickém editoru experimentuji a hledám "skryté" scény.   
Knihu jsem nečetl, ale studoval. Nejdříve jsem si ji zběžně prolistoval a neubránil jsem se pokušení věnovat pozornost zejména prezentovaným snímkům a poněkud opomíjení doprovodných textů. Poté jsem si extrahoval celou textovou část do samostatného souboru a musím říci, že jsem byl překvapen, když jsem zjistil, že mám před sebou komplexní knihu fotografie, se srozumitelným obsahem a s logickou strukturou. Poté jsem se znovu vrátil k prohlídce knihy s akcentem na snímky - při vědomí, že ilustrují produkty celého procesu od pořízení, přes úpravy až po prezentaci snímků. 

Možná bych mohl svůj text recenze na tomto místě ukončit, jelikož výše uvedené informace se táhnou celou knihou jako zlatá nit. Kniha je perfektní a kdybych nebyl poněkud lenošný, určitě bych si udělal myšlenkovou  mapu jejího obsahu.

Pokud jste zaregistrovali existenci této knihy Zonerpressu a pokud se chcete o knize dozvědět více, ( což  předpokládám ) sledujte další část této mé recenze. 

Nejdříve bych chtěl připomenout podtitulek knihy:
"VÝJIMEČNÁ FOTOGRAFIE Z KTERÉHOKOLI MÍSTA".
Autor knihy, SIMON BOND, uvádí svůj text slovy: "Co teď řeknu, vám zřejmě bude připadat jako ta nejotřepanějši fráze, jakou mohu v tomto případě použit, ale vážně - právě teď, ať jste kdekoli, máte kolem sebe spoustu potenciálních příležitostí pořídit úžasnou fotografii. Jediné, co pro to musíte udělat, je skutečně vidět, a ne jen vnímat."
Co nám svým dílem autor chce říci? Vybírám hlavní autorovy myšlenky, obsažené v textu.
Autor ( myslím, že oprávněně ) doufá, že se ( po přečtení knihy ) vaše vnímání světa změní. Osvojíte si určité postupy, které vám dovolí věci opravdu vidět. Hned na začátku upozorňuje na to, že stejně jako člověku, který pravidelně nesportuje, ochabuji svaly, tak se zhoršuje i vaše schopnost vidět kolem sebe fotografické příležitosti, pokud ji netrénujete častým pořizováním snímků.
Ve fotografii se často využívá kvůli účinku na diváka různých estetických principů, jako jsou minimalismus, opakování, kontrast, stíny, siluety či odrazy, a někdy se v jediném snímku setkáte dokonce s několika takovými prvky najednou. Ať fotografujete s čímkoli, s drahou digitální zrcadlovkou anebo fotoaparátem zabudovaným ve vašem mobilním telefonu, tyto prvky jsou vždy přítomny a čekají jen na to, až je zachytíte. Opět tedy vidíme, že mnohem více než na fotoaparátu záleží na fotografovi.
Drobná změna může znamenat ohromný rozdíl v tom, jakou míru zajímavosti určitým věcem přisuzujeme. A s fotografií je to stejné, často stačí jen trochu jiný úhel a obyčejná scéna se promění v neobyčejný snímek.
Z obyčejného se opět stává neobyčejné. Jediné, co pro to někdy musíte udělat, je dívat se na svoje sousedství jako-by očima cizince, který dané místo vidí poprvé v životě. Tak máme šanci objevit nějaký ten zajímavý prvek či úhel, podobně jako v případě fotografií na následujících stránkách
Městská zástavba bývá fotografickými příležitostmi doslova nacpaná k prasknutí. Panelové domy, lávky pro pěší, chodníky a zbytek té "betonové džungle" by sice většlna lidí za poutavé neoznačila, ale vy jistě ano - když se podíváte pozorněji.
Místo, odkud fotografujete, může obyčejnou scénu snadno proměnit v něco mnohem zajímavějšího. Pozorovací úhel ovlivňují tři klíčové faktory: ohnisková vzdálenost objektivu, úhel, z něhož snímek pořizujete, a v jaké výšce se ve vztahu k objektu nacházíte.
Snímky z ulic (Street photo) patří u mnoha lidí k těm nejoblíbenějším, a pokud to umíte, výsledky mohou být vážně fantastické. Někteří dokonce považují tento typ snímků za fotografické umění v jeho nejvyšší formě, jelikož ty nejlepší obrázky vznikají v jednom konkrétním momentě, který má svou jedinečnou náladu i příběh, a jelikož se nikdy nebude opakovat, neexistuje žádná druhá šance, když se vám snímek nepovede.
Máte-li před samotným fotografováním čas, využijte příležitosti prozkoumat lokalitu a podívejte se po vhodných místech, kde byste dané snímky později mohli pořídit
Když fotografujete krajinu v různých ročních obdobích, asi si všimnete, že jste pořídili sérii snímků, která vlastně vypráví příběh dané roční doby: třeba i detaily listů na podzim v kombinaci se širším pohledem do krajiny, se stromy v rozličných barvách.
Až se naučíte, co máte za soumraku a v noci s fotoaparátem přesně dělat, možná tato doba dokonce začne patřit mezi vaše oblibené.
Nezálež! na tom, jak pečlivě si fotografování naplánujete, vždy vám může něco nečekaného plány zhatit, takže se určitě vyplatí mít v záloze nějaký „plán B". Příčin, které vás mohou donutit změnit svoje původní záměry, může být spousta.
V černobílé fotografii jde o mnohem vice než jen o to, změnit zobrazení na různé stupně šedi. Všechno to začíná výběrem objektu - ne všechny scény se pro černobílé provedení stejně hodí.
Kvalita snímku se často odvíjí od toho, jak umí fotograf pracovat se světlem, takže vnímání tohoto faktoru hraje velmi důležitou roli. Je třeba si vypěstovat zvláštní cit pro to, kdy scénu exponovat podle objektu, kdy podle pozadí a kdy podle nějaké jiné oblasti snímku.
Optické těžiště obvykle představuje to, čeho si člověk, který se na snímek podívá, všimne nejdříve. Dalším takovým bodem je významové těžiště, tedy to, kam se má soustředit pozornost diváka. 
Abyste skutečně vyprávěli příběh, potřebujete zároveň do obrázku dostat i odpovídající kontext. Aby se vám to povedlo, musíte zachytit objekt v kontaktu s prostředím.
Naučit se prosadit a sdílet svoje snímky s ostatními může hrát ve vašem fotografickém vývoji důležitou roli, ať už se má jednat o ukazování fotografií přátelům a rodině nebo jejich zpřístupnění celému světu. Můžete se také stát součásti nějaké on-line skupiny, což představuje skvělý způsob, jak získat zpětnou vazbu
Pokud plánujete nahrát fotografie na web, měli byste se také zamyslet nad tím, jak je budete chránit před kopírováním a použitím bez vašeho svolení, to znamená zvážit změnu velikosti snímku, přidání vodoznaku a možná i registraci autorství. Vhodná velikost snímků, určených pro web, se ( s ohledem na ochranu autorství ) pohybuje mezi 600 a 1000 pixelů.
Přenosná digitální zařízeni se dají k prezentaci digitálních fotografii skvěle využít. S nimi můžete mít neustále po ruce svoje portfolio a nikdy nevíte, kdy se vám naskytne příležitost ukázat ho třeba redaktorovi nějakého časopisu nebo webu.
Co se týče sdílení fotografií s ostatními, skvělé možnosti nabízí různé sociální sítě, a některé z nich dokonce vznikly hlavně za tímto účelem. Občas může být výhodnější zůstat nezávislí na určité komunitě a udělat si vlastní webovou stránku (či blog), kterou si můžete kompletně sami navrhnout i spravovat. 
Co říci na závěr recenze:
Tato kniha vám ukáže jak pořizovat výjimečné fotografie i v místě, kde roky žijete a máte dojem, že už vás tam nemůže nic překvapit. Snímky budou natolik neobyčejné, až vaši známi budou žasnout: Je tohle opravdu naše město?”
Kniha nabízí odborné vedení a díky němu šanci osvojit si řadu technik, které vám dovolí objevit a hlavně začít plně využívat - neomezené možnosti vlastni představivosti v jakémkoli prostředí, včetně toho důvěrně známého a prozkoumaného. Pomocí speciálních částí věnovaných rozborům se při studiu knihy také naučíte pracovat s tvůrčí kompozicí a z jediného místa vytvořit celou řadu různorodých snímků. S neobyčejnými snímky obyčejných scén odhalíte, že ať už má jít o abstraktní obrázky objektů s bohatou texturou a čistě komponované snímky z ulic, svět výjimečné fotografie začíná hned za vaším prahem.
Uvnitř knihy najdete:
- Širokou škálu metod a postupů, s nimiž se vaše fotografie okamžitě zlepší
- Tipy, jak se na prostředí kolem sebe dívat neotřelým způsobem
- Rozbory, ukazující jak popsané techniky uplatnit v praxi
- Návod, jak podat fotografií příběh, který ostatní upoutá.
Skvělé fotografie nejsou otázkou použité techniky. Nezáleží na tom, jestli fotografujete nejmodernější digitální zrcadlovkou nebo jenom jednoduchým kompaktním fotoaparátem – rozhodující je to, zda snímek vidíte svýma očima před tím, než stisknete spoušť. Fotoaparát, který používáte, rozhoduje o tom, jak technicky kvalitní snímky můžete udělat; objekty svých snímků a způsob, jakým je ukážete ostatním, však volíte vy sami.
Tato kniha dokáže změnit to, jak vidíte svět kolem sebe. Ukáže vám postupy, které vám dovolí nalézat objekty pro fotografování i na těch nejběžnějších místech, jež denně míjíte bez povšimnutí. Pro skvělé snímky nemusíte jezdit do exotických zemí, můžete je najít třeba na místním staveništi nebo při pohledu z okna na nudné nedělní panelákové sídliště.
Autor nás svojí knihou vyzývá k tomu, abychom rozvíjeli svou představivost, ať už pro vlastní potěchu anebo veřejnou prezentaci, a abychom tvořili pomocí fotoaparátu umělecká díla, která budou hrdě vyprávět svůj příběh.
Webovou stránku věnovanou této knize najdete na adrese:
https://www.zonerpress.cz/neobycejne-snimky-obycejnych-scen#/?tabid=download
Nepřehlédněte na stránce ukázku z knihy ( 20 slajdů ) . Můžete si ji v PDF formátu stáhnout na svůj počítač pro snadnější čtení.
V Plzni dne 26. února 2018 - doc. Arnošt Katolický